Kalite Politikamız

EKS PROMA

EKS PROMA olarak;

Uluslararası standartları, teknolojiyi ve kaliteyi bütün faaliyetlerde ana prensip kabul ederek müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı, kaliteyi sürekli kılarak ürünlerin zamanında teslimini, en düşük maliyetle en yüksek kaliteye ulaşmayı, müşterilerinin ve çalışan personelinin firmaya duyduğu güvenin devamlılığını sağlamayı, geleceğe yönelik her türlü eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel verimliliğini ve memnuniyetini arttırmayı, tüm birimlerde sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, kaynakların etkili kullanılmasını sağlamayı, tedarikçi firmalarla çözüm ortaklığına giderek karşılıklı fayda esaslı bir anlayış içinde çalışmayı, ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistem Standardı’nın gereklerini yerine getirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi, taahhütte bulunduğu kalite politikası ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olmayı görev bilmektedir.

Call Now Button